ບໍລິສັດ ເຫຼົ້າລາວ ມອບເຫຼົ້າຂ້າເຊື່ອ ໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍງານກູ້ໄພຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ, ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ກູ້ໄພມູນລະນິທິຈີນ

ບໍລິສັດ ເຫຼົ້າລາວ ຈຳກັດ ແລະ ໂຮງກັ່ນເຫຼົ້າ ວອດກ້າ ວິສາຫະກິດຊຸມຊົນສົມສະຫງ່າ ໄດ້ມອບເຫຼົ້າຂ້າເຊື່ອ 75% ແລະ 85% ຈຳນວນ 40 ລິດໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍງານກູ້ໄພຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ, ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ກູ້ໄພມູນລະນິທິຈີນ ຈຸດລະ 20 ລິດ ພວກເຮົາຂໍເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ ແລະ ຂໍເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ນັກຮົບຊຸດຂາວທຸກທ່ານໃນການຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດໂລກລະບາດ covid-19.