ບໍລິສັດ ເຫຼົ້າລາວ ລະດົມທຶນຈາກໝູ່ເພື່ອນ ຂໍເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ

ບໍລິສັດ ເຫຼົ້າລາວ ຈຳກັດ, ໂຮງກັ່ນເຫຼົ້າ ວອດກ້າ ວິສາຫະກິດຊຸມຊົນສົມສະຫງ່າ ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ ໃສທິລາກ ກຮຸບ, ບໍລິສັດ ທິບພະຈັນ ແລະ ການລະດົມທຶນຈາກໝູ່ເພື່ອນ ຂໍເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ ແລະຂໍເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ນັກຮົບຊຸດຂາວຕໍ່ສູ້ກັບໂລກລະບາດ covid-19 ໂດຍການມອບເຫຼົ້າຂ້າເຊື້ອ 75% ແລະ 85% ຈຳນວນ 400 ລິດ ລວມມູນຄ່າ 30,000,000 ກີບ ໃຫ້ແກ່ 4 ໂຮງໝໍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.