ບໍລິສັດ ເຫຼົ້າລາວ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ໄດ້ເປີດໂຕຜະລິດຕະພັນໃໝ່

ໃນວັນທີ 21 ທັນວາ 2020, ບໍລິສັດ ເຫຼົ້າລາວ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ໄດ້ເປີດໂຕຜະລິດຕະພັນໃໝ່ ກໍ່ຄຶ:  ລາວ ວອດກ້າ ເຊີ່ງລວມມີ 3 ໂປຣດັກ, ລາວ ວອດກ້າ 28%, ລາວ ວອດກ້າ 40%, ແລະ ລາວ ວອດກ້າ 55%.