ເຫຼົ້າລາວ

ສີຂຽວ 40 ດີກຣີ :

ເຫຼົ້າລາວ 40% ເປັນສີລະປະອີກແບບໜື່ງທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍການປະສົມປະສານຂອງວັດຖຸດິບສອງຢ່າງທີ່ລົງໂຕ ແລະ ມີເອກະລັກທີ່ບໍ່ຄຶໃຜ ເໝາະດື່ມກັບອາຫານລາວທຸກປະເພດ ເຊັ່ນ: ຈີ່ໜັງ, ປີ້ງໄກ່, ລາບ, ກ້ອຍຕ່າງໆ ຫຼື ເຮັດຄອກເທວແບບລາວ (ກ້ອຍເຫຼົ້າ) ກໍ່ໄດ້ ຈະເຮັດໃຫ້ການດື່ມມີສີສັນແບບບໍ່ຮູ້ຈົບ.

ສ່ວນປະສົມ :
ທາດເຫຼົ້າບໍລິສຸດ 40%
ນ້ຳ 60%
ວິທີເກັບຮັກສາ :
ເກັບໄວ້ໃນທີ່ຮົ່ມ -5° ຫາ 30°

ຄຳເຕືອນ:

  • ດື່ມຢ່າງມີສະຕິ ເມົາບໍ່ຂັບ

  • ຜູ້ຍິງຖືພາ
    ບໍ່ຄວນດື່ມ

  • ບຸກຄົນທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 18 ປີ
    ບໍ່ຄວນດື່ມ