ລາວ ວອດກ້າ (ສີຟ້າ) 40% ດີກຣີ

ສີຟ້າ 40 ດີກຣີ :

ເໝາະກັບຄົນທີ່ມັກດື່ມເຫຼົ້າດີກຣີມາດຕະຖານ ດື່ມແບບແຊ່ເຍັນ ຫຼື ດື່ມແບບຄ໋ອກເທວກໍ່ຫວານລະມຸນ ເໝາະກັບອາຫານທຸກເມນູລວມທັງອາຫານລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ALCOHOL 40%
THREE TIME DISTILLED
AVAILABLE IN : 500 ML
ສ່ວນປະສົມ :
ທາດເຫຼົ້າບໍລຸດ 40%
ນ້ຳ 60%
ວິທີເກັບຮັກສາ :
ເກັບໄວ້ໃນທີ່ຮົ່ມ -10° ຫາ 30°

ຄຳເຕືອນ:

  • ດື່ມຢ່າງມີສະຕິ ເມົາບໍ່ຂັບ

  • ຜູ້ຍິງຖືພາ
    ບໍ່ຄວນດື່ມ

  • ບຸກຄົນທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 18 ປີ
    ບໍ່ຄວນດື່ມ

ວີດີໂອ ລາວ ວອດກ້າ (ສີຟ້າ)

Play Video