ຜະລິດຕະພັນ ຊາຣັງ ໂຊຈູ

ຊາຣັງ ໂຊຈູ ກິ່ນລິນຈີ

ກິ່ນໝາກລິນຈີ່ ( Lychees ) : ເປັນລົດຊາດທີ່ມີຄວາມແຊບຫອມຫວານ ພ້ອມຄວາມສົ້ມລີນຈີ່ ທີ່ປະສົມປະສານກັນໄດ້ດີ ໄດ້ກິ່ນໝາກລິນຈີ່ຊັດເຈນລະມຸນໃນປາກ ແລະ ດື່ມງ

ຊາຣັງ ໂຊຈູ ກິ່ນໜາກຄາຍ

ກິ່ນໝາກພີສ ( Peaches) : ລົດຊາດເປັນແຊບຫອມ ເປັນລົດຊາດ ທີ່ດຶງດູດ ຫວານລະມຸນປາກທີ່ສຸດ ດື່ມງ່າຍ

ຊາຣັງ ໂຊຈູ ກິ່ນເມລອນ

ກິ່ນໝາກເມລອນ ( Melon ) : ລົດຊາດທີ່ຫອມມີຄວາມເປັນເອກະລັກຂອງໝາກເມລອນທີ່ໃຫ້ລົດສໍາພັດຊັດເຈນທີ່ດີຫອມຫວານລະມຸນປາກສົດຊື່ນທຸກຄັ້ງ ແລະ ດື່ມງ່າຍ

ຊາຣັງ ໂຊຈູ ສະຕໍເບີຣີ້

ຊາຣັງລົດຊາດ “ ໝາກສະຕໍເບີຣີ – Strawberry “ ເປັນລົດຊາດທີ່ມີຄວາມແຊບຫອມ, ຫວານຊ້ອນປ້ຽວທີ່ລົງຕົວ✨ໄດ້ກິ່ນຫອມໆຂອງສະຕໍເບີຣີທີາບັດເຈນໃນທຸກຄັ້ງທີ່ດື່ມ

ຊາຣັງ ໂຊຈູ ດັ້ງເດີມ