ຂໍ້ມູນບໍລິສັດ

ຜະລິດຕະພັນ LAO VODKA

ລາວ ວອດກ້າ ເໝາະກັບທຸກໆ ງານລ້ຽງ
ງານສັງສັນ ຂອງທ່ານ

ລາວ ວອດກ້າ ແມ່ນເຫຼົ້າທີ່ໄດ້ມາຈາກການປະສົມປະສານ ຂອງເຫຼົ້າສາມ ປະເພດ: 70% ແມ່ນໄດ້ມາຈາກນ້ຳອ້ອຍ ໝັກດ້ວຍຍີສ ເຫຼົ້າຂາວ ກັ່ນແບບ DISTILLED (ເຫຼົ້າຣຳ), 30% ແມ່ນໄດ້ມາຈາກເຂົ້າໜຽວໝັກດ້ວຍແປ້ງເຫຼົ້າສຽວ ແລະ ຍີສ ເຫຼົ້າລາວກັ່ນແບບ POSTILLED

ຜະລິດຕະພັນ SALANG SOJU

ຊາຣັງ ໂຊຈູ ເໝາະກັບທຸກໆ ງານລ້ຽງ
ງານສັງສັນ ຂອງທ່ານ

ຜະລິດຕະພັນ ລາວ ວອດກ້າ ມີວາງຈຳໜ່າຍແລ້ວ ຢູ່ທີ່ ໂມເດີ້ນເທດທຸກສາຂາ ແລະ ຫ້າງຮ້ານ ມິນິມາກ ທົ່ວນະຄອນຫຼວງ

ຜະລິດຕະພັນ ລາວ ວອດກ້າ ມີວາງຈຳໜ່າຍແລ້ວ ຢູ່ທີ່ ໂມເດີ້ນເທດທຸກສາຂາ ແລະ ຫ້າງຮ້ານ ມິນິມາກ ທົ່ວນະຄອນຫຼວງ

ຜະລິດຕະພັນ ລາວ ວອດກ້າ ມີວາງຈຳໜ່າຍແລ້ວ ຢູ່ທີ່ ໂມເດີ້ນເທດທຸສາຂາ ແລະ ຫ້າງຮ້ານ ມິນິມາກ ທົ່ວນະຄອນຫຼວງ.

ອ່ານເພີ່ມ
ບໍລິສັດ ເຫຼົ້າລາວ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ໄດ້ເປີດໂຕຜະລິດຕະພັນໃໝ່

ບໍລິສັດ ເຫຼົ້າລາວ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ໄດ້ເປີດໂຕຜະລິດຕະພັນໃໝ່

ໃນວັນທີ 21 ທັນວາ 2020, ບໍລິສັດ ເຫຼົ້າລາວ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ໄດ້ເປີດໂຕຜະລິດຕະພັນໃໝ່

ອ່ານເພີ່ມ
ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມື ໃນການສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຜະລິດເຫຼົ້າ 90 (ເກົ້າສິບ) ໃນ ສປປ ລາວ

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມື ໃນການສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຜະລິດເຫຼົ້າ 90 (ເກົ້າສິບ) ໃນ ສປປ ລາວ

ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມື ໃນການສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຜະລິດເຫຼົ້າ 90 (ເກົ້າສິບ) ໃນ ສປປ ລາວໃນວັນທີ 6 ຕຸລາ 2020, ທີ່ສະຖາບັນນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບ ໄດ້ມີພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມື ໃນການສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຜະລິດເຫຼົ້າ 90 (ເກົ້າສິບ) ໃນ ສປປ ລາວ

ອ່ານເພີ່ມ