ຜະລິດຕະພັນ

ລາວ ວອດກ້າ (ສີຂຽວ) 28% ດີກຣີ

ລາວ ວອດກ້າ (ສີຂຽວ) 28% ດີກຣີ ເໝາະກັບຄົນທີ່ມັກດື່ມເຫຼົ້າອ່ອນ ເຂົ້າກັບອາຫານທຸກປະເພດສາມາດດື່ມໄດ້ທັງແບບຮ້ອນ ແລະ ແບບແຊ່ເຍັນ, ຍັງເໝາະກັບການເອົາໄປດອງໂສມ ແລະ ໝາກໄມ້ຕ່າງໆ.

ALCOHOL 28%
THREE TIME DISTILLED

ລາວ ວອດກ້າ (ສີຟ້າ) 40% ດີກຣີ

ເໝາະກັບຄົນທີ່ມັກດື່ມເຫຼົ້າດີກຣີມາດຕະຖານ ດື່ມແບບແຊ່ເຍັນ ຫຼື ດື່ມແບບຄ໋ອກເທວກໍ່ຫວານລະມຸນ ເໝາະກັບອາຫານທຸກເມນູລວມທັງອາຫານລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ALCOHOL 40%
THREE TIME DISTILLED

ລາວ ວອດກ້າ (ສີແດງ) 55% ດີກຣີ

ເໝາະກັບຄົນທີ່ມັກດື່ມເຫຼົ້າດີກຣີໜັກ ແລະ ບາເທັນເດີທີ່ມີຄວາມຫລົງໄຫລໃນການປຸງແຕ່ງເພື່ອລັງສັນຄອກເທວຣົດເລີດທີ່ມີເອກະລັກກຂອງຄວາມເປັນລາວແຝງຢູ່.

ALCOHOL 55%
THREE TIME DISTILLED