ບຸນບັ້ງໄຟ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ

ສະບາຍດີ.. ມື້ນີ້ແອັດເອົາບັນຍາກາດການຮ່ວມງານບຸນບັງໄຟ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ ມາຝາກກກ 🥳
ຕາມຄວາມເຊື່ອຂອງປະເພນີບຸນບັ້ງໄຟນັ້ນກໍ່ຄືເປັນການຂໍຝົນດ້ວຍການເຮັດບັ້ງໄຟຈູດຂຶ້ນສູ່ທ້ອງຟ້າເພື່ອຂໍຝົນຈາກພະຍາແຖນ🌧