ລາວ ວອດກ້າ (ສີຂຽວ) 28% ດີກຣີ

ສີຂຽວ 28 ດີກຣີ :

ເໝາະສໍາລັບຄົນທີ່ມັກດື່ມເຫຼົ້າອ່ອນ ຣົດຊາດຫວານ ນຸ່ມລະມຸນ ສາມາດດື່ມໄດ້ທັງແບບອຸ່ນແລະ ແບບແຊ່ເຢັນ

ALCOHOL 28%
THREE TIME DISTILLED
AVAILABLE IN : 500 ML
ສ່ວນປະສົມ :
ທາດເຫຼົ້າບໍລິສຸດ 28%
ນ້ຳ 72%
ວິທີເກັບຮັກສາ :
ເກັບໄວ້ໃນທີ່ຮົ່ມ -10° ຫາ 30°

ຄຳເຕືອນ:

  • ດື່ມຢ່າງມີສະຕິ ເມົາບໍ່ຂັບ

  • ຜູ້ຍິງຖືພາ
    ບໍ່ຄວນດື່ມ

  • ບຸກຄົນທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 18 ປີ
    ບໍ່ຄວນດື່ມ

ວີດີໂອ ລາວ ວອດກ້າ (ສີຂຽວ)

Play Video